space

Project CIPAST

Participatie bevolking aan wetenschap en technologie

Welkom

 

"De afgelopen twintig jaar is er steeds meer discussie ontstaan over vraagstukken met een sterk wetenschappelijke en technologische inhoud. Dit heeft aanleiding gegeven tot nieuwe democratische verwachtingen: zowel de behoefte aan meer informatie als de wens om mee te beslissen. Met de toenemende maatschappelijke effecten van wetenschap en technologie wordt de participatie van maatschappelijke organisaties in de besluitvorming hierover (uiteenlopend van richtlijnen voor fundamenteel onderzoek tot de verspreiding van innovaties) een steeds belangrijker thema.

In de landen van de Europese Unie heeft men allerlei ervaringen opgedaan met participatieprocedures en -processen. Er bestaan echter flinke verschillen tussen de diverse landen, onder meer afhankelijk van politieke achtergrond of cultuur. Via de uitwisseling van ervaringen en kennisoverdracht wil het CIPAST-netwerk komen tot een Europese cultuur van burgerparticipatie op dit terrein.” Aldus Roland Schaer, coördinator van het CIPAST-project.

 

Doelstellingen

 

Het project CIPAST (Citizen Participation in Science and Technology) heeft tot doel om de actieve participatie van de samenleving in de beleidsvorming over wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie te bevorderen

 • door het opzetten van een breed netwerk van Europese actoren die bij participatieprocedures zijn betrokken;
 • door het bevorderen van de overdracht van kennis en ervaring en de verspreiding van best practices en relevante informatie.

Achtergrond

 

De afgelopen decennia heeft de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij de beleids- en besluitvorming over wetenschap en technologie zich in de Europese landen sterk ontwikkeld, zij het op allerlei uiteenlopende wijzen: via maatschappelijke mobilisatie, via het ontstaan van belangenverenigingen en niet-gouvernementele organisaties, of via formele participatieprocedures op basis van min of meer geďnstitutionaliseerde overleg- en besluitvormingskaders.

Door de verschillende actoren, hun kennis en kunde en hun perspectieven bijeen te brengen binnen één platform, zal het beter mogelijk worden om best practices te verspreiden, innovatie te stimuleren en een participatiegerichte democratische cultuur op wetenschappelijk en technisch gebied in Europa te bevorderen.

De ontwikkeling van deze participatie-initiatieven betekent:

 • een antwoord op een sterke maatschappelijke behoefte, die voortkomt uit het toenemende bewustzijn onder de bevolking van de risico’s die samenhangen met technologische innovatie;
 • een praktische poging om het bestuur van de moderne samenleving te verbeteren, door democratische gereedschappen aan te bieden waarmee het besluitvormingsproces kan worden verrijkt;
 • een middel om instrumenten te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van beslissingen kan worden verbeterd.

Acties

 

 • het opzetten van een netwerk van Europese actoren die bij participatieprocedures zijn betrokken
 • het identificeren van huidige en potentiële actoren
 • het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen en informatie binnen het netwerk door de instrumenten hiervoor te bieden (bijv. website, discussielijsten, nieuwsbrief) en door een database over participatie-initiatieven in Europa op te zetten en bij te houden
 • het organiseren van twee workshops over de participatie van de burgermaatschappij.

 

De partnerorganisaties van CIPAST hebben zich gezamenlijk ingezet om een opleidingsprogramma inzake participatie van de burgermaatschappij tot stand te brengen dat is afgestemd op de diverse toepassingsomgevingen. Dit programma is uitgewerkt op basis van de ervaringen van een aantal internationale organisaties die onlangs participatie-initiatieven hebben georganiseerd. Deze cursussen zijn niet alleen gericht op de politiek, maar ook op actoren uit het bedrijfsleven, de niet-gouvernementele sector en de onderzoekswereld.

 

Partners

 

De partners van CIPAST zijn in te delen in vier groepen:

 • overheidsinstellingen: het Rathenau Instituut (Den Haag, NL) en de Danish Board of Technology (Kopenhagen, DK);
 • wetenschapsmusea en wetenschapswinkels: Cité des Sciences et de l'Industrie (Parijs, F), Deutsches Hygiene Museum (Dresden, D), Cittŕ della Scienza (Napels, I) en Wetenschapswinkel Bonn (D); 
 • onderzoeksinstituten: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Frankrijk; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Frankrijk; 
 • universiteiten en hogescholen die zich bezighouden met de analyse en sociaal-politieke evaluatie van participatieprocedures: Ecole des Mines de Paris (Centre de Sociologie de l'Innovation), Frankrijk; Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Frankrijk; University of Westminster, Centre for the Study of Democracy, Verenigd Koninkrijk; Universiteit van Lausanne, Interface Sciences-Société, Zwitserland.

CIPAST wordt gecoördineerd door de Cité des Sciences et de l'industrie.

 

Roland Schaer

Directeur Wetenschap en Samenleving

Cité des Sciences et de l´Industrie

r.schaer@cite-sciences.fr

Tel.: +33 (0)1 40 05 72 17

 

Contactgegevens

 

Sara Heesterbeek

Senior project medewerker

Technology Assessment

Rathenau Instituut

S.Heesterbeek@Rathenau.nl

Tel: +31 (0)70 342 15 42Top  |   Home  |   Sitemap Editorial  |   Disclaimer
Citizen ParticipationForumAbout ClPASTClPAST WorkshopsContact